fbpx

Grupa Roullier

IDĄC DALEJ, KROK PO KROKU

roullier_logo
Pielęgnować niezależność i zdobywać świat, z zachowaniem najwyższego szacunku dla poczucia lokalnej i regionalnej tożsamości:
oto duch Saint­ Malo! Od ponad 50 lat Grupa Roullier rozwija się zgodnie z wartościami leżącymi u podstaw jej założenia, a rozwój ten nierozerwalnie wiąże się ze zdolnością wychodzenia poza ogólnie przyjęte granice.

 

Na przestrzeni lat, stworzyliśmy sieć filii w 46 krajach i stopniowo poszerzaliśmy zakres naszej działalności tak, aby obejmował cały łańcuch od wydobycia surowców po produkty przeznaczone do odżywiania roślin oraz żywienia ludzi i zwierząt. Po dziś dzień, nasz rozwój opieramy na sprawdzonej filozofii łączącej innowacyjność i międzynarodowe środowisko pracy.

 

Daniel Roullier – historia bretońskiego przemysłowca

Grupa Roullier została założona w dokach Saint ­Malo w 1959 roku, gdy Daniel Roullier zakupił złoże alg wapiennych, z którego zaczął pozyskiwać pierwszy biokondycjoner glebowy.

 

Urodzony w rodzinie kupieckiej, młodzieniec z Saint­ Malo miał wizjonerską duszę i przedsiębiorczy charakter. Jego kondycjoner glebowy, wytwarzany najpierw z alg morskich, a potem z alg morskich i fosforanów, został skomercjalizowany przez Timac, aby wkrótce potem osiągnąć rynkowy sukces.

 

Firma szybko uzyskała znaczny udział w rynku i rozpoczęła realizację strategii rozwoju międzynarodowego. Dziś Grupa zatrudnia 7000 pra­cowników i generuje roczne obroty na poziomie 3,1 miliarda euro.

Międzynarodowy wymiar Grupy Roullier

Nasza Grupa jest obecna w 46 krajach. Największy potencjał dla międzynarodowego rozwoju naszej Grupy leży w sektorach odżywiania roślin i żywienia zwierząt. Jesteśmy obecni w 46 krajach na świecie. Chcąc sprostać potrzebom jakie niesie za sobą rozwój rekrutujemy menadżerów, których zadaniem będzie rozwój nowych rynków, realizowany zgodnie z naszymi fundamentalnymi założeniami: zrozumieniem regionalnej specyfiki i lokalnych oczekiwań, rozwojem ukierunkowanych produktów oraz utrzymywaniem bliskich relacji z naszymi klientami.

46 placówek na świecie prowadzących działalność
111 krajów, w których można nabyć produkty grupy

Dbałość o środowisko naturalne to dla nas podstawa

Poprzez poszukiwanie użytecznych rozwiązań i technologii spełniających rzeczywiste potrzeby naszych klientów, to do nas należy pierwszy krok, by spotkać się z klientem w jego gospodarstwie, wśród jego upraw.

 

Co jest głównym tematem naszych rozmów? Oczywiście plony, ale również ograniczenie odpadów, biodegradacja i pełne wykorzystanie zasobów odnawialnych.

 

Nasi klienci chcą produkować więcej, lecz również lepiej, chroniąc ludzi, zwierzęta i środowisko. Dlatego koncentrujemy cały nasz potencjał badawczy na ekowydajności, czyli na odzyskiwaniu materii organicznej, stymulowaniu asymilacji składników pokarmowych i wspieraniu kontrolowanego uwalniania substancji w określonych punktach cyklu życia rośliny. Od ponad pięćdziesięciu lat pracujemy w tym samym celu: aby tworzyć i testować nowe produkty oraz coraz bardziej innowacyjne technologie, a także wdrażać zasady odpowiedzialnego, zrównoważonego rolnictwa. Są to zagadnienia o znaczeniu globalnym, mające wpływ na przyszłe pokolenia. Jest to wyzwanie stojące także przed następnymi pokoleniami. Stąd nasza motywacja, by inwestować w rozwój technologii, pozostaje niezachwiana.