fbpx

Wyjątkowe rozwiązania

Produkcja roślinna

MEZOCALC

to odżywczy, wysokoreaktywny węglan wapnia (CaCO3) pochodzenia organogenicznego gwarantujący: optymalizację mikro pH w strefie korzeniowej, podniesienie możliwości pobierania składników pokarmowych z gleby, poprawę efektywności przebiegu mineralizacji oraz przemian azotowych w glebie. Doskonałe źródło odżywczego wapnia dla roślin. MEZOCALC jest dostępny we wszystkich nawozach granulowanych oraz mikrogranulowanych.

 

TOP-PHOS®

to rewolucyjna, nowa, opatentowana forma fosforu, w której fosforan jednowapniowy połączony jest mostkiem wapniowym z cząsteczką organiczną. TOP-PHOS® znacznie ogranicza problem uwsteczniania się fosforu zawartego w nawozie, zarówno w warunkach gleb kwaśnych, jak i zasadowych. W rezultacie zwiększa się efektywność nawożenia i odżywiania roślin tym składnikiem. TOP-PHOS, fosfor nowej generacji zawarty jest we wszystkich produktach z gamy EUROFERTIL TOP.

 

N-PROCESS

Nawozy z gamy N-PROCESS zostały stworzone, by zmaksymalizować efektywność całego systemu nawożenia azotowego w danej uprawie. W skład nawozów SULFAMMO N-PROCESS, EUROFERTIL 33 N-PROCESS oraz EUROFERTIL TOP 54 NPS N-PROCESS wchodzą najważniejsze składniki pokarmowe mające wpływ na pobieranie i metabolizm azotu, jak również kompleks N-PROCESS, który poprzez działanie siatki organiczno-wapniowej znacznie ogranicza straty azotu nawozowego wynikające z ulatniania się amoniaku, przyspiesza uwalnianie azotu glebowego oraz stymuluje metabolizm azotu w roślinie.

 

PHYSIO+

to aminopuryna pozyskiwana z alg morskich, która jest naturalną substancją wpływającą na bardziej intensywny wzrost systemu korzeniowego oraz pobieranie Ca, P, K. Zwiększa wigor roślin w początkowej fazie rozwoju oraz odporność na czynniki stresowe. PHYSIO+ znajduje się w każdym nawozie z gamy EUROFERTIL TOP, EUROFERTIL + oraz w nawozach mikrogranulowanych – PHYSIOSTART i PINKSTART.

 

PHYSIO PRO

to ekstrakt z alg morskich zawierający aminopurynę, która jest naturalną cząsteczką obecną we wszystkich roślinach, stymulującą produkcję korzeni (głównie włośników). PHYSIO PRO, aktywizując wzrost korzeni, zapewnia lepsze pobranie składników pokarmowych, co przekłada się na intensywniejszy wzrost rośliny. Składnik ten zawarty jest w prdukcie BRIO P.

 

SEACTIV®

to Glicyna–Betaina, IzoPentyl Adeniny (IPA) oraz aminokwasy. Wytwarzany na bazie wyselekcjonowanych, aktywnych molekuł z alg morskich. Wykazuje silne działanie antystresowe, wpływa na szybszą dostępność dostarczanych składników pokarmowych oraz ich aktywny transport w roślinie. Podnosi odporność i wydajność procesów fizjologicznych w roślinie. Wchodzi w skład nawozów dolistnych z grupy FERTILEADER.

 

NMX

to związek różnych ekstraktów pochodzących z roślin morskich (alg), pustynnych oraz tropikalnych, rosnących w ekstremalnych warunkach środowiskowych. Zawiera prekursory regulatorów wzrostu oraz przekaźniki wymagane do ekspresji tych regulatorów. Jego działanie polega na wzmacnianiu zdolności rośliny do syntezy wszystkich regulatorów wzrostu wpływających na cały proces owocowania. Kompleks NMX działa nie tylko podczas zawiązywania owoców, lecz również w czasie ich całego wzrostu. JEST BEZPIECZNY. Istotnym wyróżnikiem tego produktu jest niższy poziom inwazyjności w porównaniu z dotychczas stosowanymi produktami. W efekcie nie dochodzi do rozregulowania gospodarki hormonalnej rośliny i opóźnienia procesu dojrzewania. Kompleks NMX zawarty jest w produkcie MAXIFRUIT.

FERTIACTYL®

to Glicyna-Betaina i Zeatyna, które pozyskiwane są z alg morskich oraz kwasy huminowe i fulwowe. Wpływa na dynamiczny rozwój systemu korzeniowego, wyższą urodzajność gleby, wysoką aktywność fizjologiczną roślin oraz działa antystresowo zwłaszcza w początkowej fazie wzrostu. Wpływa na lepsze wykorzystanie składników pokarmowych zawartych w glebie. Kompleks FERTIACTYL wchodzi w skład produktu FERTIACTYL STARTER oraz FERTIACTYL SD.

Produkcja zwierzęca

BETACTYL

Kompleks powstaje na drodze fermentacji glutenowej pszenicy i kukurydzy oraz melasy z buraków cukrowych.

BETACTYL jest bogaty w:

  • Betainę

-zapobiega gromadzeniu się tłuszczu w wątrobie – przyspiesza transfer tłuszczów

-chroni wątrobę przed działaniem toksyn

-chroni hepatocyty

  • Kwas glutaminowy

-jeden z 20 AA tworzących białka

-neuroprzekaźnik w centralnym układzie nerwowym

  • Wolne aminokwasy

-kompleks wolnych AA z solami mineralnymi daje związek o wysokiej biodostępności

CALSEAGRIT BIOTECH

kompleks pochodzenia morskiego składający się z czerwonych alg wapiennych oraz ekstraktu z alg brunatnych.

  • Naturalne źródło wapnia i magnezu
  • Kompleks bogaty m.in. w jod i żelazo
  • Porowata struktura i kruchość to lepsza przyswajalność składników kompleksu
  • Dla przeżuwaczy – bufor środowiska mikrobiologicznego żwacza oraz dzięki porowatej strukturze nisza dla bakterii celulolitycznych
  • Poprawia wykorzystanie dawki pokarmowej

 

AMAFERM

powstaje w wyniku fermentacji Aspergillus oryzae. Stymuluje wzrost grzybów naturalnie występujących na włóknie roślinnym. Większy przerost włókna otwiera drogę dla bakterii celulolitycznych do jego wnętrza, co zwiększa wydajność energetyczną dawki pokarmowej i sprzyja namnażaniu się korzystnej mikroflory żwacza.

 

RUMEN pH CORE

jest buforem treści żwacza o szeroko zakrojonym działaniu.  Jego składniki: węglan magnezji, wodorowęglan sodu i CALSEAGRIT, wykazują zróżnicowany czas działania buforującego, dlatego pomagają utrzymać odpowiednie pH treści żwacza przez wiele godzin od pobrania. Dodatkowo kompleks  zawiera niezbędne do prawidłowej pracy żwacza: siarkę, fosfor i kobalt.

PHOR MAG

powstaje w wyniku reakcji magnezji z oczyszczonym kwasem fosforowym. Zawartość magnezu w kompleksie to aż 25%, a fosforu 14%. Magnez
i fosfor w tej formie wykazuje lepszą przyswajalność dla organizmu zwierząt.

 

FIX’N

to kompleks który powstaje z saponin i związków mineralnych. Pomaga wykorzystywać pasze z dużą zawartością łatwo strawnego białka, które podnoszą ilość krążącego w organizmie amoniaku.
Saponiny zapobiegają rozwojowi pierwotniaków w żwaczu, ograniczając w ten sposób produkcję amoniaku w żwaczu  a zeolity absorbują jego nadpodaż.

 

MYCOMIX

składający się z trzech składników: mannoligosacharydów (MOS), glinki bentonitowej i węgla aktywnego, które działając synergicznie wiążą i wydalają mykotoksyny z organizmu.

 

EOMIX+

jest połączeniem wyciągów roślinnych i olejków eterycznych wspomagających działanie wątroby i poprawiający wykorzystanie dawki pokarmowej. Dodatkowo u przeżuwaczy działa korzystnie na rozwój mikroflory żwacza oraz pomaga utrzymać prawidłowe pH płynu żwacza poprzez stymulację sekrecji śliny.