fbpx

Borówka

Jesteśmy największym producentem borówek w UE, rocznie zbieramy ich ok. 9-13 tys. ton (23% zbiorów w UE). Zajmują 6% w strukturze polskiej produkcji owoców jagodowych, a powierzchnia nasadzeń, pomimo wysokich kosztów założenia plantacji, ciągle rośnie. Owoce niemal w całości przeznaczane są na rynek owoców świeżych jako deserowe. Borówka ma specyficzne wymagania odnośnie gleby: powinna być lekka i bardzo próchniczna, a pH powinno wynosić 3,8-4,8. Maksymalny poziom zalegania wody gruntowej wskazywany jest na 0,4-0,7m. Niemal wszystkie plantacje są nawadniane, przy czym ważne jest aby użyta woda była odpowiednio zakwaszona. Przy wyższym od zalecanego pH borówki chorują i zamierają.

 

STOSOWANIE PROGRAMU ODŻYWIANIA TIMAC AGRO DAJE WYMIERNE KORZYŚCI

Przed kwitnieniem:

 

 • Zwiększona odporność na chłody i szybka regeneracja uszkodzeń
 • Poprawa jakości pąków kwiatowych
 • Poprawa skuteczności zapylenia kwiatów i zawiązania owoców
 • Lepsze wykorzystanie składników pokarmowych (również tych podanych z innymi nawozami i z naturalnej mineralizacji)

 

Po kwitnieniu:

 

 • Poprawa odporności na przymrozki i zapobieganie ich skutkom
 • Większe, zdrowsze i lepiej odżywione liście
 • Zwiększenie produkcji cukrów i wydajności fotosyntezy
 • Intensyfikacja podziałów komórkowych
 • Dobre odżywienie i poprawa wigoru roślin

 

W czasie wzrostu i dojrzewania owoców:

 

 • Zwiększona odporność na czynniki stresogenne (temperatura, susza)
 • Zwiększenie wydajności fotosyntezy
 • Poprawa parametrów jakościowych owoców (masa, jędrność, zawartość cukrów, trwałość pozbiorcza)

 

Po zbiorach:

 

 • Silniejsze pąki kwiatowe
 • Lepsza kondycja krzewów przed spoczynkiem zimowym