fbpx

Burak cukrowy

Burak cukrowy jest rośliną o dużych wymaganiach glebowych. Preferuje gleby żyzne o pH w granicach 6,2-7,2. Jest świetnym uzupełnieniem płodozmianów o dużym udziale zbóż. Przerwa w jego uprawie na tym samym polu powinna wynosić 3-4 lata. Ze względu na długi okres wegetacji bardzo dobrze wykorzystuje nawozy organiczne, np. obornik. Roślina wrażliwa na zasolenie gleby, nie wykazująca jednak wrażliwości na chlorkowe formy nawozów.

 

Nie od dzisiaj wiadomo, że szybki start oraz wyrównane wschody w uprawie buraków są podstawą do osiągnięcia wysokich plonów oraz odpowiedniej jakości. Właściwie wyrównana obsada buraków jest kluczem do sukcesu w tej uprawie – nie chodzi o to, aby korzenie były bardzo duże, ale o to, aby były równe, a straty podczas zbioru minimalne. Nawożenie jest podstawą do tego, aby to osiągnąć.

 

Czynniki wpływające na plon to:

  • stanowisko (klasa, odczyn, zasobność gleby, przedplon),
  • przygotowanie gleby,
  • potencjał genetyczny odmiany,
  • przebieg pogody,
  • zapewnienie optymalnego odżywienia roślin,
  • ochrona roślin.

Tak więc technologia nawożenia danej rośliny powinna być kompleksowa i brać pod uwagę wyżej wymienione składowe. Buraki cukrowe to rośliny uprawne bodaj o największym potencjale produkcyjnym, więc i potrzeby pokarmowe są bardzo duże. Zatem zasobność w fosfor czy potas w momencie siewu nasion buraka cukrowego powinna być co najmniej średnia. Wobec tego, stan zasobności gleby trzeba monitorować przynajmniej na rok przed uprawą, aby był czas na uzupełnienie składników pokarmowych i ewentualną korektę pH.

 

Odczyn gleby (pH) w przypadku buraka cukrowego powinien być zbliżony do obojętnego, pH powyżej 6,2. Na stanowiskach niespełniających określonych parametrów bardzo często dochodzi do zakłóceń w rozwoju, w tym do zahamowania wzrostu systemu korzeniowego. W nowoczesnych technologiach nawożenia same składniki pokarmowe nie wystarczają. Timac Agro Polska jako lider biotechnologii morskiej oferuje swoim Klientom innowacyjne rozwiązania w dziedzinie odżywiania roślin. Tylko wysokie plony korzeni dają realny zysk z uprawy.