fbpx

Bydło

Podniesienie produkcyjności bydła mlecznego, przy jednoczesnym zachowaniu zdrowotności stada to jedno z wyzwań stawianych przed hodowcami. Wysoka wydajność bowiem, często niesie za sobą ryzyko chorób metabolicznych związanych z obciążeniem organizmu i nieprawidłowościami w żywieniu wysokowydajnych krów. Natomiast od żywienia właśnie w dużej mierze zależy uwolnienie potencjału genetycznego zwierzęcia i tym samym wykorzystanie jego maksymalnych możliwości produkcyjnych. Wiąże się to przede wszystkim z opłacalnością produkcji mleka, czyli m.in. zużyciem pasz. Stopień wykorzystania paszy przez krowę przekłada się na ilość produkowanego mleka, a tym samym na opłacalność produkcji. Istotnym aspektem żywienia wysokowydajnych krów jest uzupełnianie niedoborów mineralnych i witaminowych w dawce pokarmowej. Możliwość pokrycia zapotrzebowania na makro- i mikroelementy na poziomie bytowym i produkcyjnym jest ważna dla zachowania zdrowotności zwierząt, ponieważ to niedobory składników mineralnych często są tym, co limituje rozwój osobniczy zwierząt oraz możliwości produkcyjne. Utrzymanie zdrowego i wysokowydajnego stada to inwestycja, ale przeprowadzona w przemyślany i zamierzony sposób daje wymierne efekty i poprawia opłacalność produkcji.

 

Dla bydła polecamy: