fbpx

Grusza

W Polsce, w strukturze uprawy owoców z drzew grusze stanowią ok. 4%, a zbiory wynoszą w zależności od roku 47-87 tys. ton. Dominuje jedna odmiana- Konferencja. Plonowanie grusz jest dużo bardziej zawodne niż jabłoni, ale w niektórych gospodarstwach przybywa intensywnych nasadzeń. Grusze, w porównaniu z jabłoniami, mają dużo większe wymagania odnośnie stanowiska: są bardziej wrażliwe na niedobór światła i wody, łatwiej przemarzają w okresie zimowym. W porównaniu z jabłoniami wymagają wyższego nawożenia potasem. Zalecana wartość pH wynosi 6,2-6,7, przy czym grusze uprawiane przy wyższym pH zazwyczaj cierpią na chlorozy. Grusze charakteryzują się dość dużą zdolnością do zawiązywania owoców partenokarpicznych, co pozwala uzyskać owoce nawet po przymrozkach. Są to jednak owoce beznasienne i dla ich właściwego wyrośnięcia stosuje się kuracje hormonalne.

 

 

STOSOWANIE PROGRAMU ODŻYWIANIA TIMAC AGRO DAJE WYMIERNE KORZYŚCI:

 

Przed kwitnieniem:

 

 • Poprawa mrozoodporności
 • Regeneracja uszkodzeń mrozowych
 • Poprawa jakości pąków kwiatowych
 • Skuteczniejsze zapylanie kwiatów i zawiązywanie owoców
 • Poprawa jakości liści okółkowych
 • Zwiększenie wydajności fotosyntezygrusze
 • Lepsze wykorzystanie składników pokarmowych
  (również tych podanych z innymi nawozami i z naturalnej mineralizacji)

 

Po kwitnieniu:

 

 • Poprawa odporności na przymrozki
 • Większe, lepiej odżywione liście
 • Zwiększenie produkcji cukrów i wydajności fotosyntezy
 • Intensyfikacja podziałów komórkowych
 • Dobre odżywienie i poprawa wigoru roślin
 • Skuteczne zaopatrzenie owoców w wapń
 • Lepsza kondycja roślin podczas zakładania pąków kwiatowych

 

W czasie wzrostu i dojrzewania owoców:

 

 • Zwiększona odporność na czynniki stresogenne (temperatura, susza)
 • Zwiększenie wydajności fotosyntezy
 • Poprawa wszystkich parametrów jakościowych owoców
  (masa, jędrność, wybarwienie, zawartość cukrów, zdolność przechowalnicza)

 

Po zbiorach:

 

 • Lepsza kondycja drzew (również pąków) przed spoczynkiem zimowym