fbpx

Jabłoń

Jabłonie są najważniejszym gatunkiem sadowniczym uprawianym w Polsce i zajmują 71% struktury uprawy owoców z roślin drzewiastych. Od 2012 roku produkcja jabłek przekroczyła 3 mln ton, a  potencjał zbiorów ciągle wzrasta (obecnie ok. 3,5-3,7 mln ton). Duży wybór stosowanych podkładek i możliwość nawadniania pozwalają zakładać sady na większości gleb w Polsce, co nie zmienia faktu, że na lepszych glebach uzyskanie corocznych, dobrej jakości wysokich plonów jest o wiele łatwiejsze. Zmiana technologii produkcji i specyfika nowych nasadzeń wymuszają zmiany w podejściu do tematu odżywiania drzew, ponieważ wraz ze wzrostem wydajności rośnie też zapotrzebowanie na składniki pokarmowe. Przyjmuje się, że intensywny sad jabłoniowy (plonujący na poziomie 60 t/ha i więcej) pobiera rocznie do 120 kg azotu, 20 kg fosforu, 150 kg potasu, 30 kg magnezu i aż 180-220 kg wapnia. Zalecana wartość pH wynosi 6,2-6,7. Oprócz podstawowego nawożenia doglebowego przeprowadzanego w okresie jesiennym i wiosennym, coraz więcej uwagi zwraca się na uzupełniające nawożenie w okresie letnim nawozami granulowanymi i poprzez fertygację oraz dokarmianie pozakorzeniowe (również z dodatkiem substancji o działaniu biostymulującym), które w intensywnych sadach stało się niekwestionowanym już standardem. Aby jednak stosowanie nawozów dolistnych przyniosło pożądany efekt, dokarmianie musi być stosowane umiejętnie, stosownie do panujących warunków i fazy rozwojowej roślin.

 

 

STOSOWANIE PROGRAMU ODŻYWIANIA TIMAC AGRO DAJE WYMIERNE KORZYŚCI:

 

 

Przed kwitnieniem:

 

 • Poprawa mrozoodporności
 • Regeneracja uszkodzeń mrozowych
 • Poprawa jakości pąków kwiatowych
 • Skuteczniejsze zapylanie kwiatów i zawiązywanie owoców
 • Poprawa jakości liści okółkowych
 • Zwiększenie wydajności fotosyntezy
 • Lepsze wykorzystanie składników pokarmowych
  (również tych podanych z innymi nawozami i z naturalnej mineralizacji)

Po kwitnieniu:

 

 • Poprawa odporności na przymrozki
 • Większe, lepiej odżywione liście
 • Zwiększenie produkcji cukrów i wydajności fotosyntezy
 • Intensyfikacja podziałów komórkowych
 • Dobre odżywienie i poprawa wigoru roślin
 • Skuteczne zaopatrzenie owoców w wapń
 • Lepsza kondycja roślin podczas zakładania pąków kwiatowych

 

W czasie wzrostu i dojrzewania owoców:

 

 • Zwiększona odporność na czynniki stresogenne (temperatura, susza)
 • Zwiększenie wydajności fotosyntezy
 • Poprawa wszystkich parametrów jakościowych owoców (masa, jędrność, wybarwienie, zawartość cukrów, zdolność przechowalnicza)

 

Po zbiorach:

 

 • Lepsza kondycja drzew (również pąków) przed spoczynkiem zimowym