fbpx

Korzeniowe

Marchew, pietruszka, pasternak, seler, burak ćwikłowy


Do najpopularniejszych warzyw korzeniowych uprawianych w Polsce zaliczamy: marchew, pietruszkę oraz seler. Są roślinami klimatu umiarkowanego, najbardziej wartościowe korzenie wyrastają w temperaturze 15-21°C. Dobre stanowiska to gleby przede wszystkim zasobne w próchnicę, optymalne wartości pH dla tych upraw powinny wynosić 6,2–7,5. Duże ilości łatwo dostępnego wapnia w glebie poprawiają parametry handlowe. Źle znoszą gleby podmokłe, kwaśne i zwięzłe. Uprawiane zazwyczaj w drugim bądź trzecim roku po oborniku, średnio wrażliwe na chlorki. Uprawy bardzo wrażliwe na niedobory wody w najintensywniejszych fazach rozwoju, tj. tworzenia i wzrostu części korzeniowej. Zapotrzebowanie na siarkę (S), średnio w przeliczeniu na S 20-32 kg/ha.Siew nasion

 • Lepsze wschody i start roślin,
 • optymalny rozwój systemu korzeniowego,
 • szybkie dostarczenie składników pokarmowych.

Przyrost zielonej masy

 • Maksymalny i ciągły dostęp składników pokarmowych dla roślin,
 • efektywny proces fotosyntezy,
 • optymalizacja przemian energetycznych.

Wzrost i tworzenie korzenia spichrzowego

 • Efektywny podział komórek,
 • pobudzenie korzenia do intensywnego wzrostu,
 • minimalizacja oraz ograniczenie czynników stresowych (temperatura, woda).

Intensywny wzrost korzenia, dojrzewanie

 • Zapewnienie najwyższej jakości – zdrowotność, wygląd, jakość korzeni,
 • terminowy zbiór,
 • lepsze parametry przechowalnicze.