fbpx

Kukurydza

Kukurydza jest w Polsce uprawiana z przeznaczeniem na ziarno, kiszonkę lub biogaz. Roślina ciepłolubna, wrażliwa na niekorzystne warunki na każdym etapie rozwoju. Bardzo dobrze reaguje na stosowanie nawożenia startowego, które zaspokaja potrzeby roślin w początkowych fazach rozwoju. Kukurydza jest dość tolerancyjna względem pH gleby (5,5-7,0). Szczególnie wrażliwa na niedobór fosforu oraz cynku w początkowym okresie wegetacji.

 

STOSOWANIE PROGRAMU ODŻYWIANIA TIMAC AGRO DAJE WYMIERNE KORZYŚCI

 

Równomierne i szybkie wschody

 • stymulacja życia glebowego i poprawa struktury gleby,
 • szybkie i efektywne dostarczenie składników pokarmowych już od początku wegetacji,
 • dokarmianie wapniem – stymulacja podziałów komórkowych i tworzenie silnych ścian komórkowych.

Właściwy wzrost i rozwój roślin

 • dostarczenie roślinom chronionego fosforu w celu właściwego rozwoju systemu
  korzeniowego i optymalnej dynamiki wzrostu,
 • podniesienie aktywności fotosyntezy – zwiększona produkcja suchej masy i skrobi,
 • wysoka dostępność mikroelementów oraz składników drugorzędowych (wapnia, magnezu i siarki)
 • ograniczenie stresu spowodowanego przez niedobór wody, temperaturę, herbicydy.

Tworzenie plonu

 • intensywne kwitnienie – lepsze zaziarnienie kolb,
 • poprawa kondycji roślin w fazie dojrzewania,
 • szybki transport asymilatów do ziaren – lepsze gromadzenie skrobi,
 • wysoki plon ziarna i suchej masy.