fbpx

Pestkowe

Uprawa drzew pestkowych w Polsce jest znaczna.  Do najważniejszych gatunków należą wiśnie, śliwy i czereśnie, stanowiące odpowiednio 13, 7, i 4% drzew owocowych (morele i brzoskwinie stanowią tylko ok.1%). Pod uprawę czereśni wybiera się najcieplejsze, wyżej położone stanowiska. Śliwy najlepiej (w porównaniu z innymi gatunkami) znoszą uprawę na niżej położonych stanowiskach, nawet okresowo zalewanych. Ponieważ w uprawie drzew pestkowych najczęściej stosuje się silnie rosnące podkładki, ich uprawa jest możliwa również na bardziej suchych stanowiskach, jednak intensywna uprawa wiąże się z koniecznością nawadniania. Drzewa pestkowe są bardziej wrażliwe na niską temperaturę w okresie wiosennym i każdorazowy jej spadek poniżej 7°C może spowodować znaczne osypywanie się owoców. Stosowane nawożenie nie różni się zbytnio od tego stosowanego w gatunkach ziarnkowych, ale dla śliw zalecane jest wyższe nawożenie azotem. Zalecana wartość pH wynosi 5,5-6,5 dla śliw, oraz 6,7-7,1 dla pozostałych gatunków.

 

 

STOSOWANIE PROGRAMU ODŻYWIANIA TIMAC AGRO DAJE WYMIERNE KORZYŚCI:

 

 

Przed kwitnieniem:

 

 • wisniePoprawa mrozoodporności
 • Regeneracja uszkodzeń mrozowych
 • Poprawa jakości pąków kwiatowych
 • Skuteczniejsze zapylanie kwiatów
 • Zwiększenie wydajności fotosyntezy
 • Lepsze wykorzystanie składników pokarmowych
  (również tych podanych z innymi nawozami i z naturalnej mineralizacji)

 

Po kwitnieniu:

 

 • Poprawa odporności na przymrozki
 • Większe, lepiej odżywione liście
 • Zwiększenie produkcji cukrów i wydajności fotosyntezy
 • Intensyfikacja podziałów komórkowych
 • Dobre odżywienie i poprawa wigoru roślin
 • Skuteczne zaopatrzenie owoców w wapń
 • Lepsza kondycja roślin podczas zakładania pąków kwiatowych

 

W czasie wzrostu i dojrzewania owoców:

 

 • Zwiększona odporność na czynniki stresogenne (temperatura, susza)
 • Zwiększenie wydajności fotosyntezy
 • Poprawa wszystkich parametrów jakościowych owoców
  (masa, jędrność, wybarwienie, zawartość cukrów, zdolność przechowalnicza)

 

Po zbiorach:

 

 • Lepsza kondycja drzew (również pąków) przed spoczynkiem zimowym