fbpx

Strączkowe

Fasola, groch

 

Najczęściej uprawiane gatunki w Polsce to fasola i groch. Wymagania klimatyczne roślin strączkowych są bardzo zróżnicowane. Optymalna temperatura wzrostu dla fasoli wynosi 20-25°C (źle reaguje na niskie temperatury), dla grochu to przedział 16-21°C (wytrzymuje temperatury minusowe). Mają mniejsze wymagania pokarmowe niż inne warzywa. Optymalne pH jest bliskie obojętnemu (6,5–7,8). Wspólną cechą roślin jest umiejętność korzystania z azotu atmosferycznego, dzięki symbiozie z bakteriami brodawkowymi z rodzaju Rhizobium (małe zapotrzebowanie tych warzyw na nawożenie azotem). Zapotrzebowanie na siarkę (S), średnio w przeliczeniu na S 20-32 kg/ha.

Równomierne i szybkie wschodyStraczkowe_Images

  • Szybkie dostarczenie składników pokarmowych,
  • rozwój systemu korzeniowego,
  • minimalizacja stresu związanego z zasoleniem gleby i warunkami pogodowymi.

Kwitnienie, zawiązywanie strąków

  • Intensywniejsze kwitnienie i zapylanie,
  • efektywny podział komórek,
  • zwiększenie odporności na stres (temperatura/woda).

Wzrost i dojrzewanie

  • Maksymalne zaopatrzenie w składniki pokarmowe,
  • zapewnienie najwyższej jakości (wygląd, zdrowotność, trwałość),
  • jednoetapowy zbiór.