fbpx

TUZ i Lucerna

 

Trwałe użytki zielone stanowią ponad 20% powierzchni użytków rolnych w Polsce. Są źródłem paszy objętościowej dla zwierząt hodowlanych – ze szczególnym uwzględnieniem bydła. Trawy oraz z ich mieszanki  z motylkowatymi stanowią cenne źródło białka i energii oraz włókna niezbędnego w żywieniu przeżuwaczy. Koncentracja produkcji oraz wzrost wydajności produkcyjnej bydła stawia jednak wyzwania dotyczące bazy paszowej pozyskiwanej z trwałych użytków zielonych. Szacuje się, ze potencjał produkcyjny TUZ w Polsce wykorzystywany jest w około 50%. Przyczyn takiego stanu rzeczy jest wiele:

  • Nieuregulowane pH gleby
  • Niewłaściwy skład botaniczny runi
  • Niezbilansowane nawożenie

Rozwiązaniem tych problemów jest fachowe podejście do problematyki odnawiania (odsiewu) i użytkowania TUZ.

  • Badanie gleby na zawartość podstawowych składników pokarmowych
  • Wapnowanie
  • Zbilansowane nawożenie przedsiewne oraz pogłówne
  • Wysiew gatunków roślin dobranych do stanowiska

Timac Agro Polska zapewnia kompleksowy program odżywiania TUZ obejmujący nawożenie startowe dla nowo zakładanych użytków oraz produkcyjne dla mieszanek wieloletnich.

 

 

Lucerna jest jedna z najbardziej cenionych roślin pastewnych stosowanych w żywieniu przeżuwaczy. O ile plon z TUZ traktujemy jako paszę unwersalną – dostarczającą zarówno energii jak i białka, to głównym celem uprawy lucerny jest pozyskanie maksymalnej ilości białka z ha. Niewątpliwą przewagą lucerny nad trawami jest jej odporność na suszę. Głęboki, osiągający nawet 12m system korzeniowy powoduje że doskonale radzi ona sobie z niedoborem wody.

Podstawowe problemy związane z uprawą lucerny:

  • Czas użytkowania lucernika
  • Właściwy termin koszenia
  • Zbilansowane nawożenie

W Polsce często użytkujemy lucerniki 3-4 lata ze względu na szybko spadający w kolejnych sezonach plon tej rośliny. Wynika to często z błędów w uprawie i użytkowaniu tej rośliny. Przy właściwym nawożeniu oraz prawidłowym użytkowaniu możliwe jest utrzymanie wysokich plonów nawet przez okres dwukrotnie dłuższy.

Lucernę powinno się kosić minimum 4-5 razy w roku. Błędem jest zbytnie opóźnianie pokosów (szczególnie pierwszego) i wykonanie go po zakwitnięciu roślin. Spada wtedy szybko strawność roślin, i pomimo większego plonu zielonki uzyskujemy mniej strawnych składników pokarmowych.

Najważniejszym składnikiem pokarmowym dla lucerny jest wapń. Dobrze odżywiona plantacja może pobrać nawet 400 kg CaO z ha. Ważne, aby w odżywianiu lucerny „pod plon” stosować nawozy wapniowe o wysokiej reaktywności i dostępności dla roślin – jak PHYSIOMAX 975

 

PHYSIOMAX 975